//////

SILNIEJSZE WZMOCNIENIE

Z wywoływacza przenosi się negatyw do świeżego przerywacza, a po kilkunastu sekundach — do bieżącej wody, w której wystarcza go płukać przez 10 minut. Przerywacz zapobiega two­rzeniu się w czasie płukania białego nalotu na negatywie.Znacznie silniejsze wzmocnienie otrzymuje się przez zastosowanie wywoływacza zaleconego przez M. Mińskiego (roztwór II).Pirokatechinę należy dodać tuż przed użyciem. Roztwór jest trwały tylko przez kilka minut, po czym brunatnieje, traci zdolność wywoływa­nia i dlatego może służyć jedynie jednorazowo. Po wywołaniu w nim przez 3-5 minut odbielonego i naświetlonego negatywu powstaje obraz w odcieniu brunatnoczarnym, dający efekt silnego wzmocnienia. Nie na­leży stosować przerywacza z kwasem octowym. Ten sam wzmacniacz może służyć do wzmacniania powiększonych obrazów pozytywowych na papie­rze fotograficznym, którym nadaje przyjemne, czarnobrunatne zabarwienie.


Leave a Reply