//////

PRZEBIEG I WARUNKI

Przebieg i warunki obróbki fotograficznej w puszce najczęściej spotykanego w Polsce, maskowanego filmu nega­tywowego Orwocolor-Negativ-Film NC19 Mask, pochodzącego z VEB Filmfabrik Wolfen ORWO w NRD oraz dwóch filmów Agfacolor-Negativ- film: nie maskowanego filmu CN17 Universal i maskowanego filmu CNS, produkowanych przez zakłady Agfa-Gevaert w RFN. Obróbka obu tych ostatnich materiałów jest jednakowa i powinna się odbywać w całko­witej ciemności aż do zakończenia odbielania, po czym można otworzyć puszkę w białym świetle. Warunkiem udanej obróbki jest zachowanie, czystości i szczególnej staranności

Leave a Reply