//////

PROCES WYKONYWANIA POWIĘKSZEŃ CZARNO¬BIAŁYCH

Wykonywanie powiększonych obrazów fotograficznych odbywa się we­dług takiej samej zasady, jak fotografowanie aparatem fotograficznym, a różni się od niego tym, że miejsca przedmiotu i obrazu są zamienione. Jako przedmiot służy negatyw, który się umieszcza w miejscu odpowiada­jącym położeniu filmu podczas fotografowania i oświetla się z tyłu silnym źródłem, światła. Obiektyw tworzy obraz oświetlonego negatywu na pa­pierze fotograficznym w miejscu odpowiadającym przedmiotowi podczas fotografowania. Zależnie od położenia negatywu w stosunku do obiekty­wu, obraz ten może być mniej lub więcej powiększony. Przebieg promieni światła podczas powiększania odbywa się według takich samych praw, jak podczas fotografowania, lecz kierunek ich jest odwrotny.W zasadzie można zastosować do powiększeń aparat fotograficzny, uzupełniając go ramką z dwoma szkiełkami dla umieszczenia pomiędzy nimi negatywu oraz światłoszczelną lampę oświetlającą szkło mleczne, które stanowi tło dla negatywu. Jest to jednak z kilku względów nieprak­tyczne i dlatego do powiększania stosuje się samodzielny aparat zwany powiększalnikiem.

Leave a Reply