//////

PROCES OBRÓBKI NEGATYWOWEJ BARWNEJ

Obróbka fotograficzna materiałów negatywowych barwnych jest w zasadzie podobna do obróbki materiałów czarno-białych i może być wykonywana w warunkach amatorskich, opisanych w poprzednim roz­dziale, lecz za pomocą innych roztworów i z wprowadzeniem odbielania obrazu srebrowego przed utrwaleniem. Druga różnica polega na znacz­nie większym usztywnieniu procesu obróbki barwnej, tj. na ścisłym sto­sowaniu się do przepisanego składu i temperatury roztworów, według zaleceń producenta, oraz do czasu trwania poszczególnych czynności, włącznie z płukaniem w wodzie, a także do sposobu poruszania wywo­ływacza lub filmu w czasie wywoływania.

Leave a Reply