//////

PROCES KOPIOWANIA

Kopiowanie powinno się odby­wać w takiej odległości od lampy, aby czas prawidłowego naświetlenia wynosił od 10 do 30 sekund i dawał się odmierzać z dostateczną dokład­nością, np. do V*-1 sekundy.Obróbkę chemiczną papierów przeprowadza się w trzech kuwetach: dwóch mniejszych (np. 13X18 cm) na wywoływacz i utrwalacz i jednej większej (np. 18 X 24 cm lub 24 X 30 cm) na przerywacz. W czasie obróbki papier przenosi się z jednego roztworu do drugiego, a następ­nie – do trzeciego za pomocq szczypców metalowych lub z tworzywa sztucznego, a nie palców. Płukanie odbywa się w dużej kuwecie lub mi­sce, w bieżącej wodzie wodociągowej. Przed suszeniem (zwłaszcza na blasze chromowanej) wskazane jest zanurzenie odbitek w roztworze zwil- żacza.Suszenie odbitek przez zawieszenie w powietrzu odbywa się podobnie jak suszenie filmów negatywowych.

Leave a Reply