//////

PO NAPRĘŻENIU FILMU

Po lekkim naprężeniu filmu zakłada się z powrotem i do­kręca górny talerzyk szpuli, a następnie obraca się szpulę w lewo, wsku­tek czego film nawija się na spiralę. Należy go przy tym wprowadzać nie­co ukośnie. Do napełnienia puszki ze szpulą wystarcza 600 cm3 roztworów. Po wla­niu wywoływacza i uruchomieniu zegara należy kilkakrotnie wstrząsnąć szpulę w wywoływaczu, aby usunąć pęcherze powietrza przylegające do zwojów filmu, a co 30 sekund obrócić kilka razy szpulę w obie strony. Do I płukania należy wyjąć szpulę z puszki i włożyć do kuwety z bieżącą wodą, a następnie zlać wywoływacz, opłukać puszkę i wlać roztwór od­wracający.

Leave a Reply