//////

ODMIANY PAPIERÓW

Wobec istnienia dużej liczby odmian papierów do kopiowania styko­wego powstaje pytanie, jaki papier należy wybrać. W Polsce niemal wy­łącznie sprzedaje się papiery krajowe fabryki Bydgoskie Zakłady Foto­chemiczne FOTON I dlatego należy przede wszystkim zapoznać się z ich asortymentem. Składa się on z najmniej czułych papierów Chlor C 26°, C 34°, C 42°, C 50°, C 58° – 111 C, na których otrzymuje się obrazy czysto czarne lub ntebieskawoczarne, z nieco czulszych papierów Chlor B CB 42°, CB 50°, CB 58° – 221 K, 225 K, 231 K, na których w normal­nym wywoływaczu otrzymuje się obrazy bunatnawoczarne, a w specjalnym procesie obróbki — obrazy w różnych odcieniach brunatnych, oraz z kil­kanaście razy czulszych papierów Portrait-Rapid PR 42 — 225 K, 231 K, które mogą być używane zarówno do kopiowania stykowego, jak i do po­większania. Na tych papierach, używanych w fotografii zawodowej i arty­stycznej, otrzymuje się obrazy w odcieniu brunatnawoczarnym, odznacza­jące się bogatą skalą szczegółów.

Leave a Reply