//////

NAWIJANIE FILMU NA SZPULĘ

Nawijanie filmu na szpulę ze spiralą odbywa się następująco: przez obrót w prawo należy zdjąć ze szpuli jej górny, bezbarwny talerzyk oraz docisnąć do gładkiej powierzchni stołu (najlepiej — pokrytej płytą szkla­ną) gumową przyssawką dołączoną do puszki. Na wystający guzik przys­sawki zakłada się centrycznie dolną część szpuli ze spiralą, która daje się swobodnie obracać dookoła tego guzika. Końcówkę filmu zgina się w płaską pętlę i wsuwa się w szparę pomiędzy rdzeniem szpuli a guzikiem dociskającym, tak aby strona pokryta emulsją była skierowana na zew­nątrz oraz aby film dał się wprowadzić w spiralę szpuli zgodnie z kierun­kiem jej biegu.

Leave a Reply