//////

CHEMIKALIA DOZOWANE

Chemikalia dozowane Orwochrom oznaczane sq dodatkową literą C, np. C 07 itp. W sprzedaży znajdują się także regeneratory roztworów C 07 R i C 57 R. Regenerację wywoływacza w razie prowadzenia obróbki na większą skalę prowadzi się dodając po wywołaniu każdego filmu 80 cm3 regeneratora 07 R do wywoływacza czarno-białego lub 50 cm3 regeneratora 17 R do wywoływacza barwnego. W obróbce niewielkiej liczby filmów regenerację roztworów można zastąpić przedłużaniem czasu wywoływania, jednak nie osiąga się tym sposobem stałosci wyników obróbki. Uwagi dotyczące zachowania czystości, dokładności temperatury roztworów, właściwości alergicznych wywoływacza barwnego i działania roztworów są takie same, jak w opisie obróbki negatywowej barwnej. Przygotowując roztwory własnoręcznie należy stosować przepisy ORWO.

Leave a Reply